Komunikatdotyczący zrzeczenia się przez Ubezpieczycieli uprawnienia do wymagania od Ubezpieczających zwrotu oryginału dokumentu ubezpieczenia w przypadku wystąpienia szkody całkowitej.

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Ubezpieczający, którzy zawarli umowy ubezpieczenia sprzętu gospodarstwa domowego zakupionego w sieci sklepów sprzedawcy detalicznego lub dystrybutora regionalnego z Ubezpieczycielami: Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft in Liechtenstein AG oraz Lloyd’s Insurance Company SA z siedzibą w Bastion Tower, Belgia (dawniej jako: Syndykat Lloyd’s nr 4444 z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania) nie są zobowiązani - w przypadku wystąpienia szkody całkowitej - do zwrotu oryginału dokumentu ubezpieczenia opisanego sprzętu przedstawicielowi sklepu sprzedawcy detalicznego lub dystrybutora regionalnego. Ubezpieczyciele zrzekli się bowiem uprawnienia wynikającego z §18 ust. 2 pkt 9 lit. a) Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sprzętu Gospodarstwa Domowego Zakupionego w Sieci Sklepów Sprzedawcy Detalicznego lub Dystrybutora Regionalnego do wymagania od Ubezpieczających zwrotu przedmiotowego dokumentu.