W ramach współpracy oferujemy opracowanie programu ubezpieczeniowego dostosowanego do realiów rynkowych, w których działa nasz Partner, pełną administrację produktem ubezpieczeniowym wraz ze szkoleniami produktowo-sprzedażowymi i likwidacją szkód. Dodatkowo nasz Partner ma możliwość skompletowania docelowej palety usług według indywidualnych potrzeb.

 

Software

Posiadany przez nas autorski software umożliwia zarówno sprzedaż ubezpieczeń on-line jak i profesjonalną / sprawną autoryzację szkód (maksymalne skrócenie wszelkich procedur związanych ze sprzedażą ubezpieczenia oraz autoryzacją szkody).

Poprzez dostęp do danych z różnego poziomu uprawnień i generowanie różnego typu raportów, system pozwala na głębokie obserwacje skuteczności działania produktu w procesie zarówno sprzedaży jak i likwidacji szkód.

 

Centrum Autoryzacji Szkód WAGAS (CAS)

W pełni zorganizowane i funkcjonujące Centrum Autoryzacji Szkód, w ramach którego możemy zaoferować:

 • infolinię CAS - zgłaszanie szkód,
 • nadzór nad terminowością wykonywanych napraw,
 • organizację serwisu naprawczego, właściwego dla danej marki przedmiotu ubezpieczenia,
 • weryfikację oceny faktycznego stanu uszkodzeń oraz weryfikację kosztorysu naprawy,
 • rozliczenia z serwisami i niezależnymi ekspertami,
 • organizację wymiany urządzenia,
 • wydanie decyzji szkodowej, zamknięcie szkody oraz wysyłkę decyzji do ubezpieczonego,
 • rozwijanie bazy danych o klientach o elementy dodatkowe niezwiązane bezpośrednio z ubezpieczeniem, ale ważne ze statystycznego punktu widzenia,
 • opracowanie procedur likwidacji szkód oraz wzory dokumentacji szkodowej.

 

Usługi dodatkowe

Jeżeli nasz Partner wymaga dodatkowego wsparcia wraz z uruchomieniem programu możemy zaproponować:

 • przygotowanie dla punktów sprzedaży ubezpieczeń dokumentacji niezbędnej do rejestracji w KNF, redagowanie umów agencyjnych, umów o współpracy, dystrybucja i rejestr umów oraz inne czynności niezbędne do należytego funkcjonowania wdrożonego programu ubezpieczeniowego,
 • szkolenia produktowe i sprzedażowe,
 • programy lojalnościowe,
 • system on-line - pozwalający na szybkie wystawianie polis bezpośrednio u sprzedawcy, jednocześnie skutecznie ograniczając możliwość błędnego wystawienia dokumentu ubezpieczeniowego. System pozwalający z poziomu sprzedawcy na generowanie rozliczeń prowizyjnych natomiast z poziomu Partnera gwarantujący pełną kontrolę nad siecią sprzedaży,
 • "help desk" dla sprzedawców,
 • mailingi kontynuacyjne, mailingi jakościowe (ankieta badająca zadowolenie klienta) itp.
 • kontrole placówek sprzedażowych na terenie Polski (tzw. tajemniczy klient),
 • analizy, statystyki dostosowane do wymagań naszych Partnerów,
 • pomoc przy tworzeniu materiałów marketingowych itp.,
 • wsparcie merytoryczne (redagowanie warunków ubezpieczenia, nowe rozwiązania, badanie rynków europejskich),
 • obsługa skarg, odwołań, korespondencja z klientami.